Poziv na Prezentaciju Projekta "Jedrimo ka STEAM-u"

29.12.2023.

Poštovani, Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na predstavljanje našeg Erasmus plus projekta "SAILintoSTEAM" koje će se održati 13. januara 2024. godine sa početkom u 10 sati. Lokacija događaja je Visoka poslovna škola strukovnih studija, Gradski park 2, Zemun.

Projekat "SAILintoSTEAM" je jedinstvena inicijativa koja kombinuje svet jedrenja sa STE(A)M obrazovanjem, pri čemu fizika igra izuzetno važnu ulogu. Jedrenje nije samo sport, već i praktična primena mnogih koncepta fizike, uključujući dinamiku fluida, Newtonove zakone mehanike i principe aerodinamike. Ovaj projekt ne samo da povezuje sport sa naukom, već nudi učenicima priliku da praktično iskuse i primene svoja znanja u dinamičnom i inspirativnom okruženju kao i znanja iz fizike u stvarnom svetu.

U projektu "SAILintoSTEAM" uključeni su sledeći partneri:

Ciljevi našeg projekta uključuju razvoj jedriličarskih kurseva, kreiranje metodologija i materijala za povezivanje jedrenja sa STE(A)M oblastima, promovisanje održivosti, kao i planiranje, implementacija i evaluacija pilot kursa projekta.

Primarna ciljna grupa našeg projekta uključuje jedriličarske sportiste i trenere, učenike osnovnih škola te nastavnike. Učešće u ovom događaju predstavlja izuzetnu priliku za Vas da dobijete uvid u našu viziju projekta, njegovu radnu metodologiju, kao i postavljene ciljeve. Osim toga, ovaj događaj će poslužiti kao platforma za razmenu ideja i iskustava, te za stvaranje novih profesionalnih veza.

Tokom trajanja projekta, planiramo intenzivnu saradnju sa našim ciljnim grupama, posebno sa profesorima i trenerima, kroz različite aktivnosti:

  • Razvoj metodologije i sadržaja obrazovnih materijala;
  • ToT (Train of Trainers Workshops) - specijalizovane radionice koje će biti organizovane u kasnijoj fazi projekta. Cilj ovih radionica je da omoguće profesorima i trenerima dublje razumevanje metodologije, praktično iskustvo u jedrenju i evaluaciju razvijenih modula;
  • Implementacija pilot kurseva, gde će obučeni profesori i treneri, u saradnji sa koordinatorima projekta, voditi višednevne radionice za osnovno školsku decu, ocenjivati finalne materijale i uživati u jedrenju.

Pored ovih planiranih aktivnosti, profesori i predstavnici škola kao i treneri koji budu uključeni u projekat imaće priliku da u saradnji sa ostalim učesnicima projekta razvijaju planove za kontinuiranu implementaciju projektnih modula u okviru vannastavnih školskih aktivnosti. Naši partneri u projektu pružaće sveobuhvatnu podršku i stručnost tokom trajanja projekta, kao i nakon njegovog završetka.

Zajedno možemo stvoriti nove, inovativne obrazovne modele!


Molimo Vas da potvrdite prisustvo Vaših nastavnika, profesora i saradnika u nastavi do 10. januara 2024. na e-mail adresu kontakt@jkz.rs kako bismo osigurali adekvatne aranžmane za sve učesnike.

Radujemo se Vašem dolasku i zajedničkom istraživanju ovog inovativnog pristupa u obrazovanju i sportu.

Sportski pozdrav,
Ksenija Joksimović
Koordinator Projekta "SAILintoSTEAM"
Jedriličarski klub Zemun