Poziv za učešće u akciji Održivost jedriličarskog sporta - Dunavski ambasadori

6.9.2022.

Ove godine u septembru mesecu (23. i 24. septembr) naš klub će uzeti učešće u Danima evropske baštine čija je ovogodišnja tema "Održivo nasleđe", kroz program pod nazivom ODRŽIVOST JEDRILIČARSKOG SPORTA - DUNAVSKI AMBASADORI.

U planu je održavanje edukativne jedriličarske regate sa programom otvorenim i za širu javnost koji potencira održivo korišćenje reka, jezera, mora i konkretno reke Dunav uz predstavljanje edukativno-ekoloških aspekata jedriličarskog sporta. Specifičnost ovog programa je u spoju sporta i ekologije, kroz program koji je poziv na akciju za očuvanje i brigu o Dunavu.

Jedriličarski klub Zemun, uz pokroviteljstvo Opštine Zemun i pomoć organizacija: "Za manje smeća i Više sreće", "EcoHub" i kompanije Grundfos, organizuje edukativne aktivnosti u toku dva dana. Prvog dana biće organizovano Edukativno predavanje za decu školskog uzrasta na temu "Ekosistem Dunava u Zemunu" koje će uz našu podršku održati članovi udruženja "EcoHub", u kojem će deca imati priliku da se upoznaju sa lepotama koje Dunav ima da pruži i kako se to kroz sam jedriličarski sport ljubav prema Dunavu i svim našim Vodama razvija. U poslepodnevnim časovima biće održana panel diskusija u obliku okruglog stola na temu "Zdrava reka i čista plovidba" kojoj će pored zainteresovanih građana prisustvovati i predstavnici industije kao i akademskih krugova, a u cilju formulacije i konkretizacije problema sa kojima se lokalna zajednica susreće.

Drugog dana održavanja programa biće organizovana edukativna jedriličarska regata koja će se odvijati prema klasičnim pravilima jedrenja sa malo promenjenim ciljem: dodatnim ekološkim zadacima. Kako bi se deci približilo pitanje o problemu kvaliteta vode u životnoj sredini, planirano je predavanje o vršenju uzorkovanja vode i nakon istog podela učesnika u timove, čiji će zadatak biti da na obeleženim punktovima izvrše uzorkovanje i skladištenje uzoraka. Uz saradnju sa Zavodom za javno zdravlje svi uzorci će biti poslati na analizu čime će se pokrenuti i samo skuplanje dokumentacije koja će, nadamo se, biti priložena u nekom od projekata sa ciljem rešavanja pitanja zagađenosti Dunava. Organizacija ovakve regate ima za cilj skretanje pažnje na problem zagađenosti Dunava u našem regionu, podsticanje edukacije dece i mladih donosilaca odluka o značaju zaštite i očuvanja životne sredine kao i ohrabrivanje sugrađana i članova lokalne zajednice na otvaranje razgovora na temu "Svesnog boravka na reci".

U toku održavanja planiranih aktivnosti sugrađani će imati priliku da se upoznaju sa jedriličarskim sportom kroz dane Otvorenih vrata Jedriličarskog kluba Zemun.

Ovim putem koristimo priliku da Vas zainteresujemo za učešće u pomenutoj panel diskusiji. Održavanje panela od izrazitog je značaja za naš klub, jedriličarsku zajednicu kao i celu lokalnu zajednicu, a jedan od ciljeva istog je skretanje pažnje i podizanje svesti o jednom od glavnih problema sa kojim se susrećemo, koji iz godine u godinu eskalira - izlivanje otpadnih voda u Dunav nekoliko metara uzvodno od same lokacije kluba. Pored činjenice da je sve veći deo javnosti svestan postojanja ovog problema, lokalna samouprava još uvek nije u mogućnosti da ponudi bilo kakvo rešenje istog. Svesni smo da u ovom trenutku ne postoji nikakvo brzo rešenje, ali naša želja je da organizovanjem ove i sličnih akcija stvorimo siguran prostor za vođenje razgovora i stvaranje ideja o potencijalnim rešenjima koje bi pojedinci, kao i lokalna zajednica mogli da pokrenu. Kako ovo nije jedini problem sa kojim se lokalna zajednica susreće, a u vezi održivosti, zaštite životne sredine i ekologije, glavna tema panela neće biti sama ekološka katastrofa koja se odvija, već formulacija i analiza potencijalnih koraka kojim pojedinci kao i društveno odgovorne kompanije mogu pozitivno da utiču na svoju okolinu.  

Na pomenutom panelu učešće su do sada potvrdili:

  • prof.dr. Dragana Predojević sa Biološkog fakulteta, katedra za Algologiju;
  • prof. dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta, katedra za Procesnu tehniku i zaštitu životne sredine;
  • prof. dr. Aleksandar Đukić sa Građevinskog fakulteta, katedra za Hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo;
  • Strahinja Macić i Žaklina Živković, Organizacija za Političku ekologiju POLEKOL/Pravo na vodu;
  • Milja Vuković, aktiviskinja iz udruženja Divlji Beograd;
  • Ninoslava Zvicer, ispred kopanije Grundfos kao predstavnik industrije.

Bilo bi nam izuzetno drago kada biste uzeli aktivno učešće u ovakvoj diskusiji. Takođe pozivamo Vas da uzmete učešće i u edukativnoj regati, koja je pre svega namenjena deci, ali je naša želja da istu podrži što veći broj članova kluba izjedravanjem iz marine i eventualnom tehničkom podrškom deci u obavljanju samog uzorkovanja.