Redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun 2022

14.3.2022.

Obaveštavamo članove kluba da će se 27.03.2022 godine sa početkom u 11 časova održati redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun sa sledećim dnevnim redom:

1.Utvrđivanje kvoruma

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

3.Izveštaj o radu upravnog odbora i sportskog pogona za 2021 godinu

4.Finansijski izveštaj za 2021 godinu

5.Plan rada za 2022 godinu

6.Usvajanje izveštaja o radu uprave kluba i sportskog pogona za 2021 godinu

7.Usvajanje finansisko-materijalnog izveštaja za 2021 godinu

8.Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2021 godinu

9.Razmatranje predloga upravnog odbora o članstvu Đorđević Dragana