Redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun 2023

12.3.2023.

Obaveštavamo članove kluba da će se 26.03.2023 godine sa početkom u 11 časova održati redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun sa sledećim dnevnim redom:

Obaveštavamo članove kluba da će se 26.03.2023 godine sa početkom u 11 časova održati redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun sa sledećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine

3. Izveštaj o radu upravnog odbora i sportskog pogona za 2022 godinu

4. Finansijski izveštaj za 2022 godinu

5. Plan rada za 2023 godinu

6. Usvajanje izveštaja o radu uprave kluba i sportskog pogona za 2022 godinu

7. Usvajanje finansisko-materijalnog izveštaja za 2022 godinu

8. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2022 godinu