Redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun 2024

17.3.2024.

Obaveštavamo članove kluba da će se 31.03.2024 godine sa početkom u 11 časova održati redovna skupština Jedriličarskog kluba Zemun sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izbor radnog tela i utvrđivanje kvoruma
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
  3. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine održane 17.01.2024 godine
  4. Izveštaj o radu upravnog odbora i sportskog pogona za 2023 godinu i usvajanje izveštaja
  5. Plan rada za 2024 godinu i usvajanje plana rada
  6. Usvajanje izveštaja nadzornog odbora za 2023 godinu
  7. Finansijski izveštaj za 2023 godinu i usvajanje finansijskog izveštaja